Bokanbefalinger

Jeg liker veldig godt å lese bøker, jeg liker å tilegne meg kunnskap. 

Her ønsker jeg å dele mine bokanbefalinger.
Ona FyrOna fyr
For deg som vil lykkes sammen med andre.

Gjennom mitt studie har jeg lest denne boken opptil flere ganger. Jeg liker det gode språket,de konkrete eksemplene og de morsomme historiene. Når jeg leser boken blir jeg motivert og får lyst til å prøve eksemplene sammen med andre i min hverdag. Jeg opplever at jeg VIRKELIG får trua på at jeg KAN lykkes sammen med andre.

Dagens næringsliv skriver dette:
"tekstforfatterens klo merker vi raskt. Godt språk, innlevelse og engasjement...og Ingebrigt er en god pedagog. Han forenkler og forteller med glød, og leseren får lyst til å arbeide med disse områdene selv"

 MYE fallt på plass når leste og jobbet med denne boken.
For meg har denne boken et godt og tydelig språk som er lett og forstå.
Boken er ny så for meg er det faglige innholdet dagaktuelt.

Hvert kapittel starter med hva du skal kunne når du har lest kapittelet.
Jeg liker også de gode oppsumeringene på slutten av hvert kapittel.

Dette er min anbefaling til lærerstudenter.